Ålands skolmuseum

År 1888 uppförde läraren Viktor Jansson från Vårdö den byggnad där Ålands skolmuseum finns idag. Jansson undervisade och bodde här till sin död 1895. Det gamla skolhuset är idag pietetsfullt renoverat så att det ser ut som vid sekelskiftet 1900.  Inventarierna är insamlade från hela Åland men en del föremål härstammar från den gamla skolan. Lärarbostaden är delvis möblerad med inventarier som tillhört Viktor Jansson och hans familj.

 

Öppet 2020

22 juni – 2 augusti
Dagligen kl. 10 -16

Entré

Vuxna 2€

Barn 7-17 år, studerande och pensionärer 1€

Grupper över 10 personer erhåller  -20% rabatt och betalas som en gemensam transaktion.

Kontakt

Cia Haldin

Vikarierande överintendent
Ålands museum

e-post cia.haldin@regeringen.ax
telefon 018-25441