Kontakt

Besöksadress:  Storagatan 1, Mariehamn, Åland
Postadress: Ålands landskapsregering, Ålands museum,
PB 1060, AX-22111 Mariehamn
Telefon: +358 (0)18-25426
E-post: info@museum.ax

Museichef

Annika Dahlblom

Museichef
Ålands museum
e-post
annika.dahlblom@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25418

Reception & butik

Kira Gustafsson

Informatör/
receptionsansvarig
e-post
kira.gustafsson@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25235

Hanna Leppälä

Museiguide
e-post
hanna.leppala@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25426

Geir HENRIKSEN

Museiguide
e-post
geir.henriksen@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25426

Monica Andersson

Museivärd
e-post
monica.andersson@
regeringen.ax
telefon
 +358 (0)18 25426

Samlingar

KITTY STRANDVIK

Antikvarie,
ansvarig för etnologiska samlingen
Ålands museum
e-post
kitty.strandvik@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25449

 

FREYA ROE

vikarierande antikvarie,
ansvarig för arkeologiska samlingen
Ålands museum
e-post
freya.roe@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25443

STAFFAN BEIJAR

Antikvarie,
ansvarig för fotosamlingen
Ålands museum
e-post
staffan.beijar@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25414

SUSAN
HANNUSAS

Konservator,
ansvarig för textilsamlingen
Ålands museum
e-post
susan.hannusas@
regeringen.ax
telefon
 +358 (0)18 25437

SUSANNE PROCOPÉ ILMONEN

Konstintendent,
ansvarig för konstsamlingen
Ålands konstmuseum
e-post
susanne.procope@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25415

JOHN KNIGHT

Biblioteket, projektanställd
Ålands museum
e-post
john.knight@regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25430

Utställningar

GRAHAM ROBINS

Intendent
(tjänstledig t.o.m 31.10.2022)
Ålands kulturhistoriska museum
e-post
graham.robins@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25431

SUSANNE PROCOPÉ ILMONEN

Konstintendent,
ansvarig för konstsamlingen
Ålands konstmuseum
e-post
susanne.procope@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25415

HEIDI BERTHÉN

Vik. konstintendent
Ålands konstmuseum
e-post
heidi.berthen@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25439

SILVANA FAGERHOLM-SJÖBLOM

Intendent
(tjänstledig)

Kastelholms slott

e-post
silvana.fagerholm-sjoblom@regeringen.ax

Ted Chikasha

Intendent
Eckerö post- och tullhus
e-post
ted.chikasha@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25412

MARGARETA HUSELL

Utställningsassistent
Ålands kulturhistoriska museum
e-post
margareta.husell@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25419

PIA-MARIA NORRMÉN

Vik. utställningsassistent
Ålands konstmuseum
e-post
Pia-maria.norrmen@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25416

Katarina Damm

Pedagog
Ålands museum
e-post
katarina.damm@
regeringen.ax
telefon
 +358 (0)18 25424

MODRIS SILINS

Utställningstekniker
Ålands museum
e-post
modris.silins@
regeringen.ax
telefon
+358 (0)18 25445

 CIA HALDIN

 Vik. intendent
Ålands kulturhistoriska
museum
 e-post
 cia.haldin@regeringen.ax
 telefon
 +358 (0) 18 25441

VERONICA LINDHOLM

Vikarierande intendent
Kastelholms slott
e-post
veronica.lindholm@
regeringen.ax
telefon
+358 457 3900000