Sommarutställning- ARVET

ARVET / Keathy Ericsson-Jourdan 10/5–10/9 Ålands konstmuseums sommarutställning visar en blomsterexplosion. Textilkonstnären Keathy Ericsson-Jourdan har i utställningen ARVET inspirerats av de åländska folkdräkterna, kjolens randmönster, dräktens bottenfärger samt blommor och snirklar på bindmössor och kjolsäckar. De åländska folkdräkterna tolkas och blandas fritt i textila a

Sommarutställning

Ålands konstmuseum

Paneldebatt ”Undantaget Åland?”

UNDANTAGET ÅLAND? EN PANELDEBATT OM PERSPEKTIV OCH BETONINGAR I HISTORISK FORSKNING Föreläsningen hålls i Ålands museums filmsal, Storagatan 1, kl. 17.30. Kring frågan ”Undantaget Åland?” förs en paneldebatt om hur åländsk historia synliggörs i olika forskningstraditioner. I dag har översikter av olika slag publicerats – över åländsk historia, över finländsk och svensk

Ålands museum

Sommarutställning 2017- Talar föremålen svenska?

För 100 år sedan, samtidigt som den finska staten grundades, väcktes på Åland drömmen om att åter bli svenskt. Beslutet att Åland skulle tillhöra Finland satte igång ett politiskt och kulturellt behov av att definiera en åländsk kontra finländsk identitet som pågår ännu idag. Identiteter kan vara allt från individuella till internationella. Historier och föremål ur det förfl

Sommarutställning

Ålands museum